9635453973

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A könyvben a Unix operációs rendszer jelenlegi és jövőbeli használói a rendszer kezelésével kapcsolatos ismeretekre tehetnek szert, miközben jobban megértik a rendszer néhány alapkoncepcióját, illetve a bizonyos megoldások mögött rejlő okokat is. A fő hangsúly a gyakorlati ismereteken és ezen belül is a rendszer kezelésén van, azonban bemutatja azokat az eszközöket is, amelyek a programfejlesztőket segíthetik napi munkájuk során.Haszonnal forgathatják a könyvet azok is, akik általános áttekintést szeretnének szerezni a rendszerről, kiválasztandó az általuk jobban megismerni vágyott területet. A könyv nem csak a hagyományos megoldásokat mutatja be, de kitér a modern Unix-rendszerekben alkalmazott módszerekre is, különös tekintettel a hálózatkezelésre és a biztonsági kérdésekre. A gyakorlati felhasználói ismeretek átadása érdekében a fontosabb parancsértelmezők tárgyalása kellő alapossággal történik. Ennek során a könyv egyrészt meglehetős részletességgel ismerteti a parancsértelmezőt, a mellékletben pedig a két legelterjedtebb parancsértelmező lehetőségeinek rövid, ám kimerítő összefoglalását adja, amely referenciaként használható.Bemutatásra kerülnek a rendszer fontosabb segédprogramjai és eszközei. Ennek során a könyv nem az egyes eszközök teljes részletességgel való ismertetésére tesz kísérletet, hanem az alapvető kezelésükhöz szükséges információt adja; ennek alapján az olvasó képes önállóan részletesebb tudást szerezni, többek között a Unix-rendszerek elektronikus kézikönyvéből is.A könyv kitér a grafikus felület bemutatására is, ismertetve az alapvető fogalmakat és megoldásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az olvasó képes legyen önállóan megismerni a rendelkezésre álló grafikus felületek bármelyikét.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények