Idősek életminősége különböző életkörülmények között

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Bár a boldogság minden embernek mást és mást jelent, egy biztos, minden lény a földkerekségen arra törekszik élete során, hogy a lehető legnagyobb minőségben, boldogságban teljesedjen ki. Életminőség vagy boldogság? Élettel való megelégedettség? Talán mind ugyanazt jelentik, de az is lehet, hogy minden embernek mást. Számos szakma képviselőjét foglalkoztatják az imént említett kérdések, mint ahogy engem is. Az életminőségnek, mint fogalomnak számos meghatározása létezik, ebből is következik, hogy az egyes szakterületek képviselői között nincs egyetértés az előbb említett jelenség pontos meghatározásában. Máshogyan értelmezi a szociálpszichológus, máshogyan a társadalomtudós és megint másképp a közgazdász, vagy az egészségügyi szakember. Jelen dolgozatban arra vállalkozom, hogy neves szakemberek gondolatai alapján meghatározom az életminőséget, illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó fogalmakat, majd kvantitatív elemzések során összehasonlításokat folytatok a témában WHOQOL-OLD kérdőív kiértékelésével.

Leírás
Kulcsszavak
idősek, életminőség, WHOQOL-OLD
Forrás