A barnett lányok

Dátum
1899
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyomatott a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Színház. Hétfőn, 1899. évi deczember hó 18-án, harmadszor
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények