9632248430

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Csaknem ötven éve annak, hogy a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál megjelent Farkas József (1925-1989) monográfiája Bizonyítás a polgári perben címmel. A szerző a nyolcvanas évek közepén hozzákezdett fiatalkori műve átdolgozásához, de korai halála megakadályozta a kézirat befejezésében. Csaknem másfél évtizeddel később egykori tanítványa, Kengyel Miklós vállalkozott arra, hogy a monográfiát - úgy a szemléletbeli, mint a tételesjogi változásokat is figyelembe véve - átdolgozza.A könyvet, amely a bizonyítás elméleti kérdéseivel foglalkozik, hamarosan követi majd A polgári perbeli bizonyítás gyakorlati kézikönyve, amely a monográfiában felvetett kérdéseket a joggyakorlat oldaláról világítja meg. A bírák, ügyvédek és igazságügyi szakértők közreműködésével íródó munka várhatóan 2005 végén a KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.-nél jelenik meg.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények