Tamás bátya kunyhója

Dátum
1876
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Szerdán, 1876. deczember 13-kán adatik.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények