9631943771

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
tantárgy:Közgazdasági és üzleti tudományévfolyam:EgyébA tankönyv közgazdasági, külgazdasági, külkereskedelmi és gazdaságföldrajzos szakemberek, illetőleg jelöltek, hallgatók számára készült. Ezenkívül mindenkinek érdekes munka, aki hallott arról, hogy mekkora nemzeti vagyonvesztés ment végbe az elmúlt évtizedben Magyarországon, és ez vonatkozik-e a természeti erőforrásokra is.A szerző azt vizsgálja, hogy az 1989-től 2000-ig lezajlott hazai rendszerváltás milyen változásokat idézett elő természeti erőforrásaink gazdálkodásában. Azt bizonyítja, hogy nemzeti vagyonunkban a természeti erőforrásaink nem veszítettek pozíciókat, sőt értéknövekedésük figyelhető meg. Ahhoz, hogy ez a tendencia folytatódjon, további erőfeszítéseket szükséges tenni külgazdasági téren is. A téma aktualitását alátámasztja Magyarország gazdasági nyitottsága, gazdasági szerkezetváltása, a természeti környezethez való viszony (környezetgazdálkopdás) felértékelődésének szükségszerűsége.A szerző külön hangsúlyt helyezett a nyugat-európai (EU) és közép-európai, valamint a keleti integrációs és regionális folyamatok hatásának bemutatására a természetierőforrás-gazdálkodásban.Végül sorba veszi a majdani uniós csatlakozásunk kérdőjeleit természeti erőforrásaink külkereskedelmi, külgazdasági aspektusait illetően.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények