A testmozgás jótékony hatása a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ pszichiátriai betegséggel küzdő ellátottainak körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a rendszeres mozgás és sportfoglalkozások hatása mennyire eredményes a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézmény, Közösségi Pszichiátriai betegek Ellátása és a Pszichiátriai betegek Nappali Ellátás pszichiátriai beteg igénybevevői körében. A kutatásomban az interjú módszert alkalmazva vizsgáltam azt, hogy a rendszeres testmozgás jótékony hatását fejti ki a célcsoport életvitelére vonatozóan. Feltérképeztem azt, hogy a célcsoport egészségi és mentális állapotára jótékonyan hat a rendszeres testmozgás, az segítséget jelent a pszichiátriai betegség kezelésében is. A kutatáshoz szükséges információkat a pszichiátriai betegséggel küzdő igénybevevők valamint az intézményben dolgozó szakemberek, szociális munkás és pszichiáter szakorvos körében gyűjtöttem. Összességében a vizsgálat kimutatta, hogy a rendszeres testmozgás és sport jótékony hatást fejti ki a pszichiátriai betegséggel küzdő igénybevevők életvitelére vonatkozóan. Jótékony hatása érvényesül az egészségi állapot és a mentális állapot javításában és segítséget nyújt a pszichiátriai betegség kezelésében is.

Leírás
Kulcsszavak
sport, testmozgás, pszichiátriai betegség, egészségvédelem
Forrás