9636762880

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Régóta úgy gondolom, hogy ha meg akarjuk érteni korunkat, azt, ami benne az általános, jogosult kivételként a szocializmus szomorú történetétől kellene elindulnunk. A kelet- és közép-európai történelemtől: e terület egyedi történeteitől, mely területhez különben Németország nagyon is hozzátartozik. Történetektől, melyek nyugatról nézve jogosulatlannak tűnhetnek, olyannak, amelyek az általánost, a modernitás főtendenciáját egyszerűen megkerülik. Én, innen, másképpen látom. Azt a látványosságot, a mely a szocializmushoz vezetett, nem volna szabad egyszerűen ad acta tennünk. A szocializmus mutatta meg a legvilágosabban és a legegyértelműbben a modernitásban bennerejlő nihilista tendenciát.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények