9636973520

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakképző iskolák számára készült új anyanyelvi tankönyvcsalád igazodik a kerettantervben megfogalmazott követelményekhez, elvárásokhoz. A szerző évekig tanított szakmunkástanulókat, tapasztalatai vannak az ebben az iskolatípusban tanuló fiatalok gondolkodásmódjáról, érdeklődési köréről. Ezért felvállalja és következetesen érvényesíti a kulturált és udvarias nyelvi magatartásra való felkészítést, ezzel együtt az ízlés és a viselkedéskultúra színvonalának emelését életszerű szituációkban gyakoroltatva a tudnivalókat. A tankönyv megszólítja a fiatalt, äbeszélgetö vele, tanulásra, együttműködésre serkenti. Az általános iskolai ismereteket felfrissíti, alkalmaztatja, más és más szempontból variálja. A kellő számú ismétlés, az újra és újra előkerülő témakörök más szempontú megközelítése érdekessé, változatossá teszi az anyanyelvórákat..
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények