The Importance of the Wage Guarantee Fund in the Framework of Labour Law Protection

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
Act LXVI of 1994 on the Wage Guarantee Fund. (hereinafter: the Wage Guarantee Act) and the guarantee system regulated by it, is especially topical nowadays, as more and more employers in Hungary have become and become insolvent in connection with  the crisis caused by the coronavirus epidemic. In many cases, the employers subject to the procedure are not able to meet their wage obligations to their employees, so the state must guarantee the values ​​that can be expressed in exact monetary terms - the work performed and its  financial compensation - and at the same time the social security of employees. In the present study, we examine the applicability of the Wage Guarantee Fund, which serves to cover the wages to be paid by insolvent employers, from the perspective of the social security and the enforcement of employees' claims.
A Bérgarancia Alapról szóló 1994.évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bérgarancia törvény, Bgtv.), illetve az általa szabályozott garanciarendszer vizsgálata napjainkban különösen aktuális, hisz a lassan két éve tomboló koronavírus-járvány okozta válság nyomaival összefüggésben egyre több munkáltató vált és válik fizetésképtelenné Magyarországon.  Az eljárás alá vont munkáltatók pedig sok esetben nem képesek munkavállalóik irányába bérfizetési kötelezettségüket teljesíteni, így az államnak kell a pénzben egzakt módon kifejezhető értékek – az elvégzett munka, illetve annak pénzbeli / anyagi ellentételezése –, és ezzel együtt a munkavállalók szociális biztonságának védelmét szavatolnia. Jelen tanulmányban a fizetésképtelen munkáltatók által teljesítendő munkabérek fedezetéül szolgáló Bérgarancia Alap alkalmazhatóságát vizsgáljuk az említett szociális biztonság, valamint a munkavállalók igényérvényesítésének szemszögéből.
Kulcsszavak
Bérgarancia Alap, munkaügyi jogvédelem, fizetésképtelenség, felszámolási eljárás, Wage Guarantee Fund, labour law protection, insolvency, winding-up proceeding
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények