9631625346

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Nyelvről, anyanyelvről sorozat ezzel a kötettel válik teljessé a 15-18 éves középiskolás korosztály számára. Az utolsó kötet a mondatnál nagyobb nyelvi egységekkel, a textémával és a kész szövegművel foglalkozik, végül a szövegfajtákkal kapcsolatban összefoglalja a több év alatt megszerzett stilisztikai ismereteket. Ezúttal is kétfelé osztódik a tananyag: a nagybetűs törzsanyag alkalmazkodik mind a gimnáziumi, mind a szakközépiskolai magyar nyelvi érettségi vizsga követelményeihez, a "csak kíváncsiaknak" szóló részek pedig a magyar nyelvből felsőfokú felvételi vizsgára készülőknek nyújtanak többlettudást. Minden egyes fejezetet ötletes gyakorló kérdések és feladatok egészítenek ki. Ezek sok praktikus szövegalkotási fogásra is rávezetnek.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények