A szultán

Dátum
1899
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyomatott a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Színház. Szombaton, 1899. évi deczember hó 30-án,
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények