Az IFRS áttérés hatásainak vizsgálata a Masterplast Nyrt. és a Finext Nyrt. példáján keresztül

Dátum
Szerzők
Tokai, Tamás Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatomban a Masterplast Nyrt. és Finext Nyrt. IFRS számviteli rendszerre történő áttérés során felmerülő korrekciókat vizsgáltam a két cég által készített éves beszámolók alapján. Dolgozatom szakirodalmi fejezetében megvizsgáltam azt, hogy hogyan épül fel az IFRS-ek alapján elkészített pénzügyi kimutatás. Ezt követően kifejtettem azt is, hogy a magyar jogszabályok és törvények alapján mely társaságok kötelesek Magyarországon az IFRS-ek szerint készíteni a beszámolójukat, illetve bemutattam azt is, hogy az IFRS-ek alapján az áttérés milyen módszertan alapján valósul meg. Diplomadolgozatom következő fejezetében az említett két cég konkrét példáján keresztül vizsgáltam az áttérés során felmerült, az IFRS-ek és a számviteli törvény közötti eltéréseket, valamint elemeztem azt is, hogy az áttérés milyen hatással volt a két cég mérlegfőösszegének, adózott eredményének és nyereségadójának alakulására. Ezen túl bemutattam a két cég EPS mutatójának alakulását is. Végezetül összehasonlítottam a két cégnél tapasztalt korrekciókat és következtetéseket vontam le.
Leírás
Kulcsszavak
IFRS, áttérés, számvitel
Forrás