9789633899144

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A tankönyv a dologi jog rendszeres feldolgozásával következetesen tartható és alkalmazható válaszokat kísérel meg adni a dologi jog elmélete és gyakorlata körében felmerülő kérdésekre. A szerző nem tér ki a modern vagyoni forgalom kihívásai elől: a doktrinális magyarázatokat félretéve törekszik próbára tenni a hatályos szabályok helytállóságát és alkalmazhatóságát is, rámutatva ezzel a szabályozás és a jogalkalmazás gyenge pontjaira és hiányosságaira. A dogmatikai elemzést, az összehasonlító jogi támpontok bemutatását és kontextuális elemzését, a bírói gyakorlat és jogalkalmazás elméleti kérdésekhez kapcsolt ismertetését és elemzését, továbbá a jogintézmények történeti, jogpolitikai és kritikai elemzését, valamint más jogterületekkel való összefüggéseit olyan strukturált rendszerben nyújtja, amely biztosítja az anyag megfelelő didaktikai rendszerezését és felhasználhatóságát az oktatás több szintjén. A mű rendszerében olyan szerkezetet követ, amely elsősorban a megértésre és a tanulhatóságra irányul. Komplex megközelítést tükröz, a dologi jogi problémákat szerződési jogi, társasági jogi, öröklési jogi és alapelvi összefüggéseikben vizsgálva, a kereskedelmi forgalom sajátosságaira is tekintettel, az elemzések teljességére törekszik.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények