9789638758538

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"A hadtörténelem, azon belül a tengeri háborúk iránt fogékonyak számára ez a könyv különösen jelentős. Egyrészt, mert akinek a tengeri csatájáról szól, magyar tengerésztiszt, Horthy Miklós sorhajókapitány. Másrészt ez a mű tanúsítja, hogy az utóbbi évtizedek magyar hadtörténeti munkáiban megjelent írások szerzői, történészek és publicisták haditengerészeti kérdésekben tökéletes tájékozatlanságról tesznek tanúbizonyságot." (Csonkaréti Károly) Másrészt ez a mű tanúsítja, hogy az utóbbi évtizedek magyar hadtörténeti munkáiban megjelent írások szerzői, történészek és publicisták haditengerészeti kérdésekben tökéletes tájékozatlanságról tesznek tanúbizonyságot." (Csonkaréti Károly)
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények