A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra való áttérés bemutatása a 4iG Nyrt. példáján keresztül

Dátum
Szerzők
Juhász, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a vállalkozások Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra való áttérésének hatását vizsgáltam a 4iG Nyrt. példáján keresztül. Célom volt, hogy bemutassam a vállalkozások IFRS-ekre történő áttérésének hatásait, következményeit, nehézségeit. Vizsgálatom során a 4iG Nyrt. 2017-es IFRS alapon készített egyedi éves beszámolójának a 2016-os évre vonatkozó adatait hasonlítottam össze a 2016-os magyar Számviteli Törvény szerinti egyedi éves beszámolójával. Nagy hangsúlyt fektettem a két beszámoló egyezőségeinek és különbségeinek azonosítására, valamint a különbségek okainak megmagyarázására.
Leírás
Kulcsszavak
IFRS, IFRS 1, IAS 1, számvitel
Forrás