9633617715

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Nem akarom, de bizonyos mértékig el sem kerülhetem, hogy valamilyen mértékben ne definiáljam a kultúrát. A fogalom azok közé tartozik, amelyek a köznapi beszéd részei, tehát általánosan ismertek. Emellett nagy szakirodalom foglalkozik vele, tehát tudományosan, mégpedig több tudományág által sokoldalúan kielemzett fogalomról van szó. Műveltséget jelent, és minden értelmezés megegyezik abban, hogy a műveltség kihat az ember személyiségére, tevékenységére és minden rendű és rangú kapcsolataira. Mélysége, hatékonysága, a kör, amit felölel, különbséget jelent műveltség és műveltség között, ember és ember között, és e különbséget mélyíti és meghatározza az egyén történeti, földrajzi, társadalmi helyzete, hogyan szerezte kultúráját, milyen forrásokból ered az általa hozott műveltség.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények