A fenntarthatóság és a 'Fair Trade' helyzete és jelentősége a turizmusban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban a fenntartható turizmus és a Fair Trade szempontok jelentőségét vizsgáltam. Elsőként a fenntartható turizmus elméleti megközelítésével kezdtem, melyben sorra végig vettem a fenntarthatóság fogalmának előtörténetét, annak megfogalmazását, majd rátértem a turizmus kialakulásának rövid történeti áttekintésére és a modern turizmus gazdasági jelentőségére. Ezt követően körbejártam a turizmus hatásait, lebontva a három legfontosabb szegmensre vonatkozóan. Ezután tértem rá a fenntartható turizmusfejlődés fogalmára, annak jelentőségére és alapelveinek meghatározására. Ezt követően a „Fair Trade”, azaz a méltányos kereskedelem jelenségét vizsgáltam, elsőként meghatározva annak pontos mibenlétét és hogy milyen szerepe lehet a méltányos kereskedelemnek a turizmus szférában.

Leírás
Kulcsszavak
fenntartható fejlődés, fenntartható turizmus, Fair Trade, turizmusfejlesztés
Forrás