9637343342

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Hittételek és vélemények könyve a középkori zsidó filozófiai gondolkodás első szisztematikus összefoglalása. A X. századi Bagdadban keletkezett, mely a Marokkótól Indiáig terjedő Iszlám birodalom politikai és kulturális központja, korának legnagyobb világvárosa volt. A mű kettős céllal íródott: egyrészt a korabeli vallási viták légkörében a zsidó hit védői számára kívánt racionális alapú érvrendszert kidolgozni, másrészt a zsidó vallás arculatát a belső véleménykülönbségekkel szemben próbálta meg egységesíteni. A könyv szerzője, Szádja ibn Juszuf al-Fájjum, 882-ben született Egyiptomban. 962-ben, annak ellenére, hogy nem tartozott a helyi arisztokráciába, szúrai akadémia vezetőjévé (gáon) nevezik ki, mely a talmudi idők óta a zsidó tudományosság fellegvárának számított a diaszpórában. Főműve, A hittételek és vélemények könyve 933-ban, Bagdadban keletkezett.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények