Saul király

Dátum
1887
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Színház. Pénteken, 1887. április hó 15-én. E. Kovács Gyula úrnak jutalom és egyszersmind búcsu-játéka, Ivánffi Jenő urnak, a kolozsvári nemzeti szinház tagjának felléptével. Csepreghy tragoediája itt először.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények