9636974357

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

E feladatsorozatokban az �ltal�nos iskola 8. oszt�lyos fizika tananyag�b�l tal�lhat�k k�rd�sek, rajzk�sz�t�si �s sz�m�t�sos feladatok, probl�m�k, melyek az ismeretek gyakorlati alkalmaz�s�t ig�nylik. A k�rd�sek seg�tik a felid�z�st, a fogalmak tartalm�nak megismer�s�t, a l�nyegkiemel�st, t�mogatva ezzel mind a meg�rt�st, mind a megtanul�st, lehet�s�get adnak az �nellen�rz�shez, a hi�nyoss�gok felm�r�s�hez. A sz�m�t�sos feladatok k�z�tt az egyszer�t�l a t�bbsz�r�sen �sszetettig sokf�le v�ltozat el�fordul, s mind ezek, mind pedig egy-egy jelens�g lej�tsz�d�s�nak, egy-egy eszk�z m�k�d�si elv�nek elemz�s�re adott lehet�s�g igen hat�konyan szolg�lhatja a gondolkod�s fejl�d�s�t.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények