Ökológiai és konvencionális gazdálkodás, tapasztalatok összevetése a nyíregyházi gazdálkodók körében

Dátum
Szerzők
Bistyei, Flóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomat az ökológiai gazdálkodásról írtam, összevetve a konvencionális gazdálkodással a termelők tapasztalatai alapján. A dolgozatomban lehatároltam a biogazdálkodás fogalmát, valamint bemutattam az organikus gazdálkodás fontosabb állomásait világviszonylatban, illetve hazai vonatkoztatásban is. Ezenfelül betekintést nyújtottam az ökotermékekre vonatkozó szabályozásokba is. Megfogalmaztam továbbá kettő feltevést a dolgozatom elején, aminek vizsgálatára törekedtem. A célkitűzéseim között szerepelt az előbb említett feltevések elfogadása vagy elutasítása, továbbá a gazdák véleményeinek megismerése az organikus gazdálkodásról. Dolgozatomban megpróbáltam árfogó képet nyújtani az ökológiai gazdálkodásról.
Leírás
Kulcsszavak
ökológiai gazdálkodás, konvencionális gazdálkodás, ökotermék
Forrás