A DMJV VSZSZ Idősek Otthonának szolgáltatásai és marketingterve

Dátum
Szerzők
Kuruczné Dombi, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban felsoroltam, hogy a szociális segítségre szorulók hova fordulhatnak segítségért, és bemutattam a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Idősek Otthonát. Részletesen kifejtettem a szolgáltatásait, nagy hangsúlyt fektetve az Intézmény demens részlegére, amely tavaly került átadásra. A demens betegek száma feltételezhetően egyre csak nő, azonban létszámuk nehezen megbecsülhető. A DMJV VSZSZ Idősek Otthonának marketingtervét készítettem el, amely során olyan tényezőket, szempontokat vettem figyelembe, amelynek következményeképpen az Intézmény szolgáltatásairól több ember értesülhetne. Dolgozatomban hangsúlyoztam, hogy aki még nem vett igénybe szociális elhelyezést nem tudja, kihez fordulhat, és mi például egy bentlakásos intézmény elhelyezésének menete. Az Intézménynek elkészítettem a SWOT analízisét, amely az egyik legszélesebb körben használt marketingelemzési eszköz. Egy úgynevezett helyzetelemzést végeztem, amely során feltártam az intézmény gyengeségeit, erősségeit, veszélyeit, lehetőségeit. Dolgozatomban felmértem az Intézmény versenytársait is, azonban következtetésképpen elmondhatjuk, hogy versenytársak bár vannak, de azok nem önkormányzati fenntartásúak, és drágább a havi térítési díjuk. Szakdolgozatom során többször kiemeltem, hogy ez az Intézmény nem profitorientált, nem a haszonszerzés a cél. Célja, hogy ellátottjainknak megfelelő elhelyezést tudjunk biztosítani, szakszerű ápolásban, gondozásban részesüljenek, és ellátottjaink hozzátartozói elégedettséggel vihessék tovább az Intézményről alkotott véleményüket.
Leírás
Kulcsszavak
marketing, terv, szociális, Debrecen Megyei Jogú Város, Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat
Forrás