9636974543

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A képek elénk varázsolják a múltat. Egy élményszerűen megfestett életkép vagy jól elhelyezett rekonstrukciós rajz gyakran többet mond el, mint egy hosszú szöveg. Különösen így van ez a 10-14 éves korosztálynál. Új tankönyvcsaládunk ennek jegyében készül. A színes, élményszerű illusztráció a tananyag képi megerősítése mellett az aktív munkáltatást segítik.A leckéket beléptető kérdések nyitják és ellenőrző feladatok zárják, melyek a kreativitásra és a tananyag továbbgondolására ösztönöznek. A forrásszövegek, szerkezeti ábrák, kiegészítő tananyagok lehetőséget nyújtanak a differenciált oktatásra, és a tanári magyarázatokat is színesebbé, követhetőbbé teszik. Az erkölcsi értékek közvetítése - a család szerepe, más népek és etnikumok tisztelete, a hősiesség, becsületesség, békére törekvés - végig nagy súlyt kap.Könyvünk célja, hogy a tudomány legújabb eredményeire támaszkodva korszerű ismereteket közvetítsen. Arra törekszik, hogy az életmódtörténet kiemelésével közelebb hozza a régi korokat a diákok mindennapjaihoz.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények