Az RR Donnelley Magyarország Kft. vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése

Dátum
Szerzők
Barna, Ágota
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomat az RR Donnelley Magyarország Kft. nyomdaipari cég vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzéséről készítettem. A vizsgált időszak 2014-től 2018-ig terjedt. Az első fejezetében bemutattam a szakirodalom alapján a témához kapcsolódó legfontosabb fogalmakat, szabályokat, eljárásokat. A második fő fejezetben röviden ismertettem az elemzésem alapjául szolgáló vállalatot és a felhasznált információk forrását, elemzési módszereket. A harmadik fejezetben kifejtettem és értékeltem a kapott eredményeket. Az utolsó előtti fő fejezetben következtetéseket vontam le és javaslatokat tettem arra, hogyan is lehetne sikeresebb a vállalkozás, míg az ötödik, egyben utolsó fejezetben röviden összefoglaltam a dolgozatom tartalmát.
Leírás
Kulcsszavak
vagyon, pénzügy, jövedelmezőség, elemzés
Forrás