Mélyszegénység és egészségi állapot

Dátum
2013-11-05T09:11:59Z
Szerzők
Nagy, Attiláné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az elmúlt évtizedben lezajlott társadalmi változások során fellépő szociális problémák bizonyítottan befolyásolják egészségünket. A szegénység, munkanélküliség, a biztonságot jelentő otthon elvesztésének veszélye, fokozta az egészségi állapot szociális dimenziójának jelentőségét. Az egyre növekvő szociális problémákból fakadó egészségromlás mérséklése nagy kihívást jelent a társadalom számára. Dolgozatomban a szegénység és az egészségi állapot összefüggéseit vizsgáltam a hátrányos helyzetű csoportok körében. Kutatást Nyíregyháza két peremterületén fekvő Butykán és a Huszártelepen végeztem. Célcsoportom mindkét településrészben a Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben részesülő, mélyszegénységben és kevésbé szegénységben élő családok voltak. Kutatásom célja megvizsgálni a családok anyagi helyzetét és a szubjektív egészségi állapotuk közötti összefüggést. Vizsgáltam az azonos anyagi körülmények között élők egészségi állapota és az etnikai hovatartozás közötti kapcsolatot, az egészségi ellátáshoz való hozzáférést, valamint a területi egyenlőtlenség okozta hátrányokat.
Leírás
Kulcsszavak
szegénység, egészségi állapot, egyenlőtlenség
Forrás