9631627896

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A tankönyvvel megegyező fejezetei az ókori civilizációk izgalmas világát, őseink vándorlását és a honfoglalást ismertetik, elemzik. Különböző történeti ismeretforrások: szöveges és tárgyi emlékek, térképek, történelmi regényrészletek segítik az anyag feldolgozását. A feladatok fejlesztik a fantáziát, az önálló gondolkodás képességét, és alkalmat adnak egyéni és csoportmunkára is. A fényképekhez, forrásrészletekhez kapcsolódó kérdések ösztönöznek a pontos megfigyelésre, és egyben önálló vélemény kialakítására sarkallják a tanulókat. A könyvben számos rekonstrukciós rajz található, melyek életre keltik az ókori emberek életének jellegzetes pillanatait. Segítségükkel a diákok beleképzelhetik magukat az egyes történelmi helyzetekbe, korokba. Mellékleteként vaktérképsorozat segíti a térbeli és időbeli tájékozódást.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények