9637052046

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A márkák napjaink kultúrájától elválaszthatatlan jelenségek. Felmagasztalhatjuk őket, gúnyolódhatunk rajtuk, a márkák mégis állandó viták kereszttüzében állnak. Sokszor éri a márkákat az a vád, hogy a rutin, az üres nagyképűség és az előítélet jellemzi mindegyiket. E radikálisan új szemléletű könyvben Wally Olins, aki munkásságának nagy részét a marketing területén töltötte el, tapasztalataira alapozva próbálja meg elmagyarázni, miért fontos, hogy régi, megkövesedett ítéleteinket félretegyük. Mi történik akkor, amikor egy márka globális lesz? Amikor nem veszünk tudomást arról a tényről, hogy mindig a vásárlóé az első hely' És vajon mitől jó hír az, hogy a márkák egyre inkább terjednek a világban?A könyvben a szerző pozitív választ ad a márkákkal szemben fellépő No Logo új ortodox képviselőinek, rávilágítva árra, hogyan mossák össze a márkákról alkotott nézeteiket az újkapitalizmusról vallott felfogásukkal. Olins szerint a márkák már nem csak a vállalatokról, azok termékeiről és szolgáltatásaikról szólnak. A globalizáció korában egy nemzet márkázása megszűnt a nemzet büszkeség része lenni, sokkal inkább a gazdasági túlélés egyik eszközévé vált. Tény azonban az, hogy életünk minden egy jelentős intézménye - a városok, a vallás, az ország, ahol élünk, a sportcsapatok, a múzeumok, vásárlószokásaink, jótékonyság egyesületeink - a márkák segítségével font meghatározó szerepet kap: a márkák összfogják őket, így a márkák lesznek modern korunk, társadalmi és üzleti életünk egyik leginkább számottevő tényezői.Wally Olins mindig bölcsen, kérdéseket feltéve, de egyúttal bálványokat is romboly. vezet el bennünket a dolgok lényegéhez: rávilágít arra, mennyire nem veszünk tudomást arról, hogy a márkák közötti választásainkban legalább annyira fontos érzelmi tényezők játszanak közre, mint az más területén meghozott döntéseinknél.Ez a könyv úttörő munka és nélkülözhetett: segédeszköz mindazok kezében, akik a m. kiteng, a design és az üzleti élet világában mozognak, de fontos lehet a huszonegyede század első évtizedeit megértene vágyók számára is.A kötetet 55 illusztráció gazdagítja.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények