Adózási gyakorlatok a magyar jogrendszerben Sáp Községi Önkormányzat viszonylatában

Dátum
Szerzők
Gyöngyösi, Lilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom fő témája a helyi adózás. Szakdolgozatom célja, hogy az általam kiválasztott önkormányzat esetében feltérképezzem az adóztatásban felmerülő problémákat és hátrányokat valamint, hogy olyan lehetőségeket tárja fel, melyekkel növelni lehet az adóbevételek mértékét és csökkenteni a hátralékokat. A folyamatosan változó finanszírozási rendszer, sajnos egyre kevesebb állami bevételt jelent egy önkormányzat költségvetésében, ezért a helyi adóknak egyre nagyobb szerepe van az önkormányzat költségvetésében. Dolgozatom sikeres elkészítése érdekében Sáp Községi Önkormányzat tisztségviselőivel készítettem egy interjút Sáp Község gazdálkodására, adóbevételeinek alakulására vonatkozóan. A kérdésekre kapott válaszok alapján elemzéseket készítettem a helyi adókból származó bevételeket illetően, majd pedig vizsgáltem, hogyan alakult az elmúlt 3 év során az adóbevétel a költségvetési bevételekhez viszonyítva.
Leírás
Kulcsszavak
helyi adók, adórendszer
Forrás