9630579774

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Hoppál Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa és osztályvezetője, a budapesti székhelyű Európai Folklór Intézet igazgatója, a hazai folklorisztika és etnológia (mitológia- és sámánkutatás) egyik legsokoldalúbb, külföldön is jól ismert egyénisége az idén töltötte be hatvanadik életévét. Ebben a tanulmánykötetben barátai, tisztelői és a szakma legkiválóbb képviselői köszöntik írásaikkal az ünnepeltet. A kötet többek között felöleli a folklorisztika, a mitológiakutatás, a samanizmus, a szociálantropológia, továbbá az irodalomtudomány, a szemiotika és a művészettörténet témaköreit.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények