9630781913

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Noha Hitlernek és Sztálinnak már könyvtárnyi irodalma van, Lukács professzor mégis képes újszerű portrét rajzolni róluk. Segítségével megérthetjük, hogy politikai, államférfiúi döntéseik mögött milyen emberi motívumok húzódtak meg. Hitler háborút indított a Szovjetunió ellen, jóllehet 1939-ben megnemtámadási szerződést kötött vele, s úgy tetszett, elsődleges célja az angolok legyőzése és az amerikaiak tartása az európai háborútól. Meglepő fordulata volt ez a második világháborúnak, s a történészek azóta is kutatják Hitler indítékait. A szerző e könyvében is túlmegy a vonatkozó történelmi dokumentumok, levéltári anyagok alapos ismeretén nyugvó tényleíráson, és a hangsúlyt a kulcsszereplők, Hitler és Sztálin meggyőződéseire, szellemi habitusára, s kettőjük ellentmondásos viszonyára helyezi. A szerző e könyvében is túlmegy a vonatkozó történelmi dokumentumok, levéltári anyagok alapos ismeretén nyugvó tényleíráson, és a hangsúlyt a kulcsszereplők, Hitler és Sztálin meggyőződéseire, szellemi habitusára, s kettőjük ellentmondásos viszonyára helyezi.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények