Gyúró település fejlődésének értékelése

Dátum
Szerzők
Nagy, Dorottya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban egy Fejér megyei település, Gyúró fejlődését mutatom be keletkezésétől napjainkig. A vidékfejlesztés témájának alapos körüljárásával kezdődik a dolgozatom. Ezt követően kitérek településtörténetre és a gazdasági, társadalmi, és környezeti jellemzők bemutatására. Később ismertetem a megvalósult fejlesztéseket, projekteket, igénylet támogatásokat. A település polgármesterével készített mélyinterjú keretében bemutatom egy helyi szereplő hogyan látja a település fejlődését. A dolgozatvégi összefoglalóban a vidékfejlesztés aktualitását szummázom.
Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, településfejlesztés, fejlődésértékelés
Forrás