9632428919

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A csoportmódszerek alkalmazása robbanásszerűen terjedt el az utóbbi évtizedekben a lelki gyógyítás, a szociálpszichiátriai ellátás, a szélesebb értelemben vett segítő szakmák, a személyiségfejlesztés, szervezetfejlesztés, továbbá a segítő foglalkozásúak, a pedagógusok és menedzserek képzésében. Azaz mindenütt, ahol hatékonyan kell kezelni bonyolult emberi helyzeteket. A Csoportok és csoportozók című tankönyv széles olvasói körnek szól. Haszonnal forgathatják mindazok, akik a felsorolt területeken csoportokkal dolgoznak vagy dolgozni akarnak. A könyv összefüggéseiben, a cél, módszer, forma, alkalmazási terület és konkrét csoport-környezet kölcsönhatásában tárgyalja a vonatkozó elméleteket és gyakorlati kérdéseket. Kiemelten részletezi a csoportvezető szerepét, a fontosabb irányzatokat, az alkalmazási területből adódó jellegzetességeket. Felöleli mindazokat az eljárásokat, melyek elsőrendű célja a résztvevők személyes változása a pszichológiai munka révén.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények