A DHL Express Magyarország Kft. és a DPD Hungary Kft. pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése 2018 és 2020 között

Dátum
Szerzők
Vitárizs, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a DHL Express Magyarország Kft. és a DPD Hungary Kft. pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzését végeztem el 2018 és 2020 közötti időszakban. Célom, hogy egy átfogó képet mutathassak a vállalkozásokról pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet elemzésének segítségével. Dolgozatomban a szakirodalmi áttekintéssel kezdtem, ahol ismertettem a beszámolók fajtáit, fontosságát, érdekeltek körét, majd a pénzügyi és a jövedelmezőségi helyzet elemzéséhez használt mutatókat is. Ezután bemutattam a választott vállalkozásokat, illetve a használt módszereket. A szakirodalmi áttekintésben található mutatók segítségével értékeltem a pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét a vállalatnak. A pénzügyi helyzet értékelésénél vizsgáltam a rövid és a hosszú távú fizetőképességet, illetve a cash-flow kimutatás elemzésére is sor került. A jövedelmezőségi helyzet értékelésekor elvégeztem az eltéréselemzést és a Du Pont mutatószámrendszer felbontását is.
Leírás
Kulcsszavak
pénzügyi helyzet, jövedelmezőségi helyzet, gazdasági elemzés
Forrás