9638706104

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"E kötet első részében azok a tanulmányaim olvashatók, melyek kiegészítik, bővítik vagy helyesbítik eddigi történelmi ismereteinket. Ijesztő, hogy még mindig milyen keveset tudunk múltunkról. Szent Istvánról, olyan kortársától, aki őt még ismerte: nem maradt ránk összefüggő szöveg. Amit ma tudunk, az Szent László, Könyves Kálmán vagy Mária Terézia ismerete, nézete, tanítása. A parasztháborúvá fajult 1514-es keresztes hadjáratról ránk hagyományozott ismeretek is hézagosak. Vagy Mészáros Lázár elveszettnek hitt zseniális tanulmánya a katonaságról. Aztán a magyarországi zsidóüldözések dokumentumai. A korabeli jegyzőkönyvek alapján összeállított, megyénként részletező okmánysorozatot - tartok tőle - itt közölt recenzióm kivételével alighanem senki sem méltatta figyelemre. Az irodalom világában kalandozó, több száz megjelent dolgozatomból azokat válogattam ebbe az ezredvéget érzékeltetni vágyó kötetbe, amelyek többsége az apokaliptikusnak sejtett évtizedeket jellemzik, szóljanak akár az európai irodalomról, akár rendezők színművek feletti rémuralmáról - elég, ha Az ember tragédiájának 2002 tavaszán az újonnan épített Nemzeti Szánházban színre vitt torzójára emlékeztetem az olvasót (erről nem írtam, mert indulataim nehezen fékezhetők). Merítőhálónak neveztem el azt a fejezetet, amelyben a filmművészet rövid életű fénykorának nagy alkotóművészeiről írtam. Ez nagyrészt válogatás A filmművészet nagykorúsága (1966) című könyvemből, mely teljes egészében nem szerepel jelen életmű-kiadásomban." (A szerző) Merítőhálónak neveztem el azt a fejezetet, amelyben a filmművészet rövid életű fénykorának nagy alkotóművészeiről írtam. Ez nagyrészt válogatás A filmművészet nagykorúsága (1966) című könyvemből, mely teljes egészében nem szerepel jelen életmű-kiadásomban." (A szerző)
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények