Vizsgálatok a pályaintegrállal és a gravitáció konform-redukált Einstein-Hilbert-féle elméletével kapcsolatban

Dátum
Szerzők
Krakó, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomamunkában egyrészt a kvantummechanikai harmonikus oszcillátor pályaintegrálját számolom ki numerikus szimulációval csupán néhány dimenzióban. Másrészt tárgyalom a kvantumgravitáció konform-redukált Einstein-Hilbert hatásának kvantumelméletét, a renormálási csoport eszközével élve.
Leírás
Kulcsszavak
Einstein-Hilbert, kvantumgravitáció, pályaintegrál, harmonikus oszcillátor
Forrás