Mozgó fényképek

Dátum
1900
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Színház. Kedden, 1900. évi márczius hó 13.-án. Tapolczai Dezsőnek, a budapesti Vigszinház tagjának vendégjátéka. Tapolczai Dezsőnek vendégfelléptével.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények