9638512989

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az olvasókönyv tanulmányainak válogatásakor a szerzők azt tartották elsősorban szem előtt, hogy megkönnyítsék bizonyos fejlődéslélektani elméletek és témák megértését az érdeklődő olvasók számára. Ez a kötet korszerű, átfogó elméleti megalapozottságú , ugyanakkor a nem pszichológus képzettségű ember számára is érthető írásokat tartalmaz. Nemcsak a leendő tanárok számára érdekes és tanulságos olvasmány, hanem a gyakorló pedagógusok is haszonnal forgathatják, s mindazok, akik szülőként vagy magánemberként érdeklődnek a fejlődéslélektan iránt.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények