A települési önkormányzat szerepe és feladata a szociális szolgáltatások kialakításában és működtetésében Csengerben

Dátum
Szerzők
Korpás, András
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban bemutatom Csenger város önkormányzat intézményeit, valamint a szociális szolgáltatások helyi megvalósítását. A rendelkezésemre álló joganyag alapján, párhuzamot vonok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2013 valamint 2015 évi változásai előtti és utáni önkormányzati szociális ellátások között. Kutatást végzek, hogy a lakosság mennyire elégedett az önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokkal.
Leírás
Kulcsszavak
Csenger, Szociális, Önkormányzat
Forrás