An identification key for Hungarian botanists portrayed in Album Kleinianum Magyar botanikusok határozója a dualizmus utolsó éveiből

Fájlok
Dátum
Szerzők
Pifkó, Dániel
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
In the legacy of Sándor Jávorka deposited in the Hungarian Natural History Museum there is a 12-page typescript entitled “An identification key for Hungarian botanists portrayed in Album Kleinianum (Budapest, 25 September 1912)”. It provides accurate descriptions of 50 botanists in the form of an identification key, which was compiled by Zoltán Szabó, a well-known botanist at that time. The most important features of each person are presented in a humorous, basically ironic, funny and witty way. The Identification key was prepared for the session no. 178 of the Botanical Section of the Royal Hungarian Natural Science Society, where another botanist, Gyula Klein was congratulated on the 40th anniversary of his teaching profession as well as the 20th anniversary of his membership in the society. Almost all prominent botanists attended the meeting. This paper presents the Identification key, supplied with annotations and photographs.
Jávorka Sándornak a Magyar Természettudományi Múzeumban őrzött hagyatékából került elő egy 12 oldalas gépelt kézirat, amelynek címe „Határozókulcs a magyar flóra területén működő ama botanikusok felismerésére, akik az Album Kleinianumban ábrázoltattak. Budapest 1912. szeptember hó 25.-én”. A munka ötven botanikus frappáns leírását tartalmazza határozókulcsba szerkesztve. Szöve­ge humoros, a személyek legjellemzőbb tulajdonságait gyakran élcelődő, ironikus hangnemben mutatja be. Szerzője Szabó Zoltán, korának elismert botanikusa volt. A kézirat a Királyi Magyar Természet­tudományi Társulat Növénytani Szakosztályának 178. ülésén tartott ünnepségre készült, amelynek egyetlen napirendi pontja Klein Gyula üdvözlése volt, tanári működésének 40-edik, szakosztályi tagsá­gának pedig 20-adik évfordulója alkalmából. Az ünnepségen szinte minden jelentős hazai botanikus részt vett, A cikk végén közöljük Szabó Zoltán Határozójának szövegét, magyarázó jegyzetekkel és fo­tók­kal kiegészítve.
Kulcsszavak
archival sources, Botanical Section of the Royal Hungarian Natural Science Society, Gyula Klein, history of botany, humour, botanikatörténet, forrásközlés, humor, Királyi Magyar Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztálya, Klein Gyula
Forrás
Gyűjtemények