Adatbázis-kezelés oktatásának eredményességvizsgálata mérnökhallgatók körében

Dátum
Szerzők
Czenky, Márta Erzsébet
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Elvégzett felmérések: kérdőíves felmérés az adatbázis-kezelés tárgyról és az oktatásról, illetve vizsgálat a tanulók tanulási szokásairól. Kidolgozott új eszközök és módszerek: Moodle kérdésbank, adatmodellezési példatár, adatmodellezés fogalomtérképei, alternatív normalizálási módszerek, SQL oktatóprogram. Elvégzett eredményességi vizsgálatok: grafikus rajzoló programok alkalmazásának vizsgálata, adatmodellezési példatár használatának vizsgálata, fogalomtanulás eredményességének vizsgálata, fogalomtérképes fogalomrendszerezés vizsgálata, alternatív normalizálási módszerek használatának vizsgálata, SQL oktatóprogram használatának vizsgálata.
Executed surveys: questionnaire survey about database management subject and education, examination about learning habits of the students. Developed new tools and methods: Moodle question bank, data modelling exercise book, concept maps of data modelling, alternative normalization methods, SQL tutoring system. Executed efficiency examinations: examination of applying of graphical drawing programs, examination of applying of data modelling exercise book, efficiency examination of concept learning, examination of concept systematization with concept maps, examination of using of alternative normalization methods, examination of using of SQL tutoring system.
Leírás
Kulcsszavak
adatbázis-kezelés tanítása, teaching of database management
Forrás