A Debreczeni Protestáns Egyetem ügyében a Tiszántúli Ev. Ref. Egyházkerület közgyűlése által a Második Budapesti Ev. Ref. Országos Zsinathoz intézendő fölterjesztés előadói tervezete

Fájlok
Dátum
1905
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreczen szab. kir. város könyvnyomda-vállalata
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Egyetemi almanach
Forrás