Durand és Durand

Dátum
1896
Szerzők
Komjáthy János (színházigazgató)
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Szerdán, 1896. deczember hó 16-án - Ujdonság! Itt másodszor.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények