Az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt. és a Penny-Market Kereskedelmi Kft. összehasonlító elemzése a 2016-2020-as évekre vonatkozóan éves beszámolóik alapján

Dátum
Szerzők
Takács, Bernadett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája két diszkontáruház-lánc vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzetének elemzése. Célom egy komplex elemzés során a két kiválasztott cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének megvizsgálása volt, valamint annak bizonyítása, hogy mennyire előtérbe kerültek a diszkontok a pandémia alatt.A szakirodalmi áttekintésben az elemzés célját, fontosságát, eszközeit és a beszámoló fontosságát mutattam be.Az anyag és módszertanban a két vállalat történetét és a környezetelemzési módszereket mutattam be, majd kitértem az iparági elemzésre. A dolgozatom fő része a beszámoló alapján készített összehasonlító elemzés. Elemeztem a mérlegeket, eredménykimutatásokat, cash flowt, valamint a pénzügyi mutatókat.
Leírás
Kulcsszavak
vagyoni helyzet, pénzügyi helyzet, jövedelmi helyzet
Forrás