9631947122

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szerzők:Hartdégenné Rieder Éva - dr. Köves József - Rugli Ilonatantárgy:Természetismeretévfolyam:5.A tankönyvjegyzéken szerepel.Az új "Természetismeret" tankönyv az általános iskolák 5. évfolyama számára készült. A könyv egyes fejezetei a kerettantervnek megfelelően épülnek fel, tartalmazzák az adott korosztály számára előírt tudnivalókat. Az egyes élőlények bemutatása, leírása érdekesen , sok-sok képpel, illusztrálva történik. A készség- és képességfejlesztés, az ismeretek alkalmazása a dőlt betűvel szedett tankönyvi kérdések és a munkafüzet feladatai, kísérletei segítségével történhet.A tankönyvcsalád szemlélete, tartalma előtérbe helyezi a környezeti nevelést, a tudatformálást. Sokféle módszert (kísérletet, megfigyelést, tanulmányi kirándulást, méréseket stb.) sugalmaz, hogy a gyermekek minél sokoldalúbban megismerhessék környezetüket, ugyanakkor szemléletével, tartalmával az érzelmekre is hat, hogy az értelem és az érzelem egységében óvja, védje környezetét, s a környezetében levő élőlényeket is. A feladatlap segítségével egységesen mérhető a gyermekek tudásszintje.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények