9638478740

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kellő kritikai és esztétikai arányérzékkel megszerkesztett monográfia egyszerre vezeti intellektuális kalandokra kész olvasóját az egyik legjelentősebb magyar filozófus teljes életművébe, a 20. század első kétharmadának vitázó hajlamú, szövevényes szellemi életébe, végül a bölcseleti és művészeti örökség működésének elméleti és politikai problémáiba. Magyar és európai múltunkhoz közelebb kerülni egyfelől összehasonlító tárgyismeretet, másfelől a kor modellezhető mentalitásának: benne az ő múltjához is való ambivalens, de kreatív igényű viszonyulásának tanulságos megismerését jelenti. A filozófiai-esztétikai, irodalom- és művészettörténeti felkészültségű szerző könyve mindkettőt nyújtja.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények