Az edző, a sportoló és a család viszonyrendszerei a sportban

Dátum
Szerzők
Szilágyi, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A jelen szakdolgozati kutatásnak a fő célja, hogy a sport keretein belül működő edző-sportoló kapcsolat legfőbb befolyásoló tényezőit feltárjam. Az edző-sportoló kapcsolat vonatkozásában célom volt felmérni főként a kapcsolatrendszerben kialakult bizalom, tisztelet meglétét, a sikerességhez szükséges edzői feladatokat, tulajdonságokat, valamint ismereteket szerezni a sportolót körülvevő külső támogató, segítő hatásokról. Továbbá, hogy a kapcsolat kialakítását segítő, illetve akadályozó tényezőket, valamint az ösztönzés kérdéskörét bemutassam egy adott populációra vonatkozóan -vizsgálva a Kisvárdai Kézilabda Club (KKC) női utánpótlás-csapatát-, összehasonlítva a szakirodalomban korábban megjelent kutatásokkal, valamint saját hipotéziseimmel.
Leírás
Kulcsszavak
edző-sportoló kapcsolat, Kisvárdai Kézilabda Club, edző, sportoló
Forrás