9632247647

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kiadvány arra vállalkozott, hogy egyetlen kötetben foglalja össze a kiskorúakra - így a gyermekkorúakra és a fiatalkorúakra - vonatkozó büntető anyagi-, eljárásjogi, szabálysértési és végrehajtási jogi ismeretanyagot. Ennek keretében a szerzők bemutatják a büntetőjogi felelősség kialakulásának folyamatát, a hazai szabályozás történetét, jelenét és javaslatokat is megfogalmaznak a jogalkotás számára. Mindezen túl a kötet igyekszik nemzetközi kitekintést is nyújtani, vizsgálva és elemezve, hogy a magyar szabályozás mennyire felel meg a kiskorúak védelmében megfogalmazott minimum-követelményeknek. A kötet kiválóan használható a jogi oktatásban, valamint - újszerűsége és hiánypótló jellege folytán - a kérdéskör tudományos kutatásához is alkalmas forrás lesz. A kötet kiválóan használható a jogi oktatásban, valamint - újszerűsége és hiánypótló jellege folytán - a kérdéskör tudományos kutatásához is alkalmas forrás lesz.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények