Szisztemas sclerosis vizsgálata, kérdőíves módszerrel

Dátum
2014-04-18T09:46:41Z
Szerzők
Setét, KLára
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásom során a szisztémás sclerosisban szenvedő betegek vizsgálata, illetve életminőség felmérése volt az elsődleges célom. 8 diffúz és 27 limitált cutan SSc-s be-teget vizsgáltam meg kérdőíves, retrospektív módszerrel, kérdőíves felméréssel, ke-resztmetszeti ábrázolással, illetve kórtörténeti áttekintéssel. Keresztmetszeti ábrázolás során az egy hónap alatt Tanszékünkön ambulánsan megjelenő betegeknek osztottam ki a kérdőíveket kollegáim közreműködésével írásos beleegyezés után.
Leírás
Kulcsszavak
Életminőség, Kérdőiv, Szisztemas, Sclerosis
Forrás