9639529443

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kortárs magyar irodalom, mindenekelőtt Esterházy Péter Harmonia Caelestisének és Javított kiadásának szövegében tetten érhető szlovén vonatkozásai, valamint e művek szlovén recepciója, illetve a szlovén fordítások irodalomelméleti tanulságai állnak a szerző Ünnepi Könyvhétre megjelent tanulmányainak középpontjában. A vizsgált szövegek elemzése során az elméleti alapvetéseknek is komoly teret szentel.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények